18/04/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các lớp QT19.1, TC20.1, KL20.1, QT20.1 và Anh văn qua mạng tại Đà Nẵng ngày 19, 20 tháng 04 <
11/04/14
Thi Lại các lớp ngành XD Dân dụng và XD Cầu đường 16, 17, 18
08/04/14
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Lớp TC19.1TNH, Khóa 19/2012 – Hình thức đào tạo học từ xa - Ngành GD Tiểu học
07/04/14
Kính gửi:     - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre                 - Sinh viên lớp MD21.1BTR và TD21.1BTR tại Bến tre
05/04/14
lớp QT17.1KCT tại Cần Thơ 
05/04/14
lớp TD21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
lớp KL21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
 lớp TD21.1DTG tại Tiền Giang
05/04/14
các lớp KT17.1, QT17.1 tại Ninh Thuận
05/04/14
lớp TD19.1 tại Đà Nẵng
05/04/14
học kỳ 1 lớp TD21.2CVA tại TP. Hồ Chí Minh
22/03/14
Kính gửi: Sinh viên lớp TP21.1DNG tại Đà Nẵng
21/03/14
Lớp KT17.1TTH tại Huế
21/03/14
lớp MD19.3TTQ tại Quảng Điền
21/03/14
lớp MD19.2TTP tại Phong điền
21/03/14
lớp TC21.1CVA tại Tp. HCM
21/03/14
lớp MD21.1CVA tại Tp. HCM
21/03/14
 lớp MD19.1BTR, TD19.1BTR tại Bến Tre
21/03/14
Sinh viên lớp TD21.1BTR tại Bến Tre
21/03/14
Sinh viên lớp MD21.1BTR tại Bến Tre
17/03/14
  - SV các lớp MC19.1, TC19.1, MD18.1, TD18.1 và các lớp Tiếng anh Qua mạng
17/03/14
Trung tâm CEMET - Trường Cao đẳng GTVT III - TP.HCM