19/09/14
Kế hoạch thi tốt nghiệp của các  lớp QT17.1QTR, KT17.1QTR tại Quảng Trị,
19/09/14
    Trung tâm ĐTTX Đại học Đà nẵng thông báo lịch phòng học lớp QT19.1, và phòng thi các lớp Tiếng anh Qua mạng tại Đà nẵng ngày 20, 21/9/2014 như sau:<
17/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp QT19.1CBH tại Hà Nội kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
15/09/14
Danh sách đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp Ngành Kế toán - tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình
10/09/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng GTVT 3 TP. HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân các DD15.1AHIA, DD16.1HIA, DD16.2HIA, QT17.1HIA, QT17.2HIA
08/09/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp lớp TP21.1DNG kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:
04/09/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên các lớp CD20.1, DD20.1CEM, CD18.1, DD18.1CEM lịch thi như sau: 
04/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên các lớp CD16.1, CD16.2CEM,  DD16.1, DD16.2CEM lịch thi như sau:
04/09/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên lớp CD17.1CEM, DD17.1 lịch thi như sau
03/09/14
 Lịch ôn tập các lớp QT17.1QTR, KT17.1QTR tại Quảng Trị
28/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học lớp QT18.1, QT18.2 tại Đà Nẵng ngày 30, 31 tháng 8 năm 2014 như sau.
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp KL20.1NTH tại Ninh Thuận do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của lớp QT19.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp KT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học cho các tân cử nhân lớp KT17.1TTH  vào ngày 30 tháng 8 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của lớp LK18.1PMN tại Nha Trangdo Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của lớp QT19.1SNT tại Nha Trang do Đại học Đà Nẵng như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp QT20.1LTN, KT20.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
27/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành  như sau:
26/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp KL20.1DKT tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp LH20.1DKT tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
       Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban như sau:
26/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
26/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của lớp QT18.1KTU tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp KT20.1PVD tại Quảng Ngãi do  Đại học Đà Nẵng như như sau:
26/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp LH20.1PVD tại Quảng Ngãi do Đại học Đà Nẵng của khoá học như sau:
26/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của lớp QT19.1PVD tại Quảng Ngãi do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau: